Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील यशवंत कॉलोनी परिसरात हेड़ा सदन येथे 20 ते पंचवीस हजार रुपया ची धाड़शी चोरीची

6 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील यशवंत कॉलोनी परिसरात हेड़ा सदन येथे 20 ते पंचवीस हजार रुपया ची धाड़शी चोरीची कारंजा दिनांक 29/ रविवार यशवंत कोलिनी येथील रहिवासी असलेले डॉ नवल हेड़ा याच्या राहत्या घरी अदण्यात व्यक्ति ने चोरी केल्याची घटना आज सकाळी लक्षात आली सविस्तर अस

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 29th 2021, 7:15:07 pm

Khabriya News App.