Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ગીર સોમનાથ ફોરટેક હાઇવે નું કામ. ફરી વિવાદ માં કોડીનાર ઉના ફોરટેક્ હાઇવે ના કામ ને ખેડૂતો નો હોબાળો કામગીરી ઠપ કરાવાય

165 views
2Watch Time: 0 sec

કોડીનાર ના દેવલી ગામના ખેડૂતો એ હોબાળો કર્યો ખેડૂતો ને મળેલા વળતર મા વિસનગતતા ને લય વિવાદકામગીરી ઠપ કરાવાય ખેડૂતો ની પોતાની માલિકી ની જમીન કુવાવો જે ફોરટેક હાઇવે રોડ માં ગયા છે તેનું વળતર પૂરું ના મળતા હોબાળો કરી કામગીરી ઠપ કરવામાં આવી છે

About:

Video Location : Veraval

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 7th 2021, 6:36:07 pm

Khabriya News App.