Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

મોટા ખુટવડા ગામ ના ઠાકોર સમાજના બાળકે પ્રામાણિકતા દાખવી પાકિટ મૂળમાલિકને પરત કર્યું

9 views
0Watch Time: 50 sec

મહુવા તાલુકાના ગામ મોટા ખુટવડા ગામ ના કુલદીપ નામના બાળકને રોકડ રકમ અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સહિતની મળેલ હતું જે પ્રમાણિકતા દાખવી મૂળમાલિકને પરત કર્યું હતું

About:

Video Location : India

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 15th 2022, 6:30:18 am

Khabriya News App.