Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ଏଡ଼ୁ ଭେଣ୍ଡିଭ ପକ୍ଷରୁ ବାମରା ରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଗୋଟିଏ ଗଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ।, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ।

240 views
0Watch Time: 0 sec

ଏଡ଼ୁ ଭେଣ୍ଡିଭ ପକ୍ଷରୁ ବାମରା ରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଗୋଟିଏ ଗଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ।, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ।

About:

Video Location : Bengaluru

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 31st 2021, 12:57:06 pm

Khabriya News App.