Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરના સરદાર ચોકમાં કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ગરીબોને વિનામૂલ્યે ધાબળાનુ વિતરણ કરાયું.

20 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરના સરદાર ચોકમાં કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ગરીબોને વિનામૂલ્યે ધાબળાનુ વિતરણ કરાયું.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 25th 2021, 11:27:09 am

Khabriya News App.