Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು.

11 views
0Watch Time: 0 sec

ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಚುಕ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಜನಸ್ವರಾಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

About:

Video Location : Athnur

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 19th 2021, 4:15:06 pm

Khabriya News App.