Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

શેડુભાર ગામના પાદરે વહેલી સવારે સ્ટીક લાઈટ ના અંજવાળે જુગાર રમતા 6 લોકોને ઝડપી લઈ રૂ.10,660ના મુદામાલ સાથે ઝડપી લીધા હતા

33 views
0Watch Time: 0 sec

અમરેલી

About:

Video Location : Amreli

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 21st 2021, 6:09:09 pm

Khabriya News App.