Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પંથકના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ.વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી.

96 views
2Watch Time: 0 sec

પંથકના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ.વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 9th 2021, 7:21:06 am

Khabriya News App.