Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

5 views
1Watch Time: 0 sec

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਉਪਰ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

About:

Video Location : Machhiwara

Duration : 01:33 mins

Date Time : March 29th 2022, 3:09:07 pm

Khabriya News App.