Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कुणाकडे दुःखद वार्ता घडल्यानंतर सात्वन पर भेट देण शासनाकडून शक्य होईल ती मदत उपलब्ध करून देण हे कर्तव्य आहे, आमदार प्रताप अडसड

2 views
0Watch Time: 0 sec

कुणाकडे दुःखद वार्ता घडल्यानंतर सात्वन पर भेट देण शासनाकडून शक्य होईल ती मदत उपलब्ध करून देण हे कर्तव्य आहे, आमदार प्रताप अडसड

About:

Video Location : Dhamangaon

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 21st 2021, 2:54:06 pm

Khabriya News App.