Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुक्यातील कामरगांव येथे सोयाबीनच्या दान्यापासून बनविले बाप्पा*

43 views
0Watch Time: 0 sec

*कारंजा तालुक्यातील कामरगांव येथे सोयाबीनच्या दान्यापासून बनविले बाप्पा* कारंजा दिनांक 10 स्पटेबर शुक्रवार तालुक्यातील कामरगाव येथे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची अनेक वर्षांची जुनी परंपरा असून ती परंपरा अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कामर

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 10th 2021, 9:12:05 pm

Khabriya News App.