Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

સામાજિક કાર્યકર રમેશભાઈ ઝિંઝુવાડીયાની લોકસેવાને જન ચેતના પાર્ટીના મહામંત્રીએ બિરદાવી

15 views
0Watch Time: 0 sec

મહુવા તાલુકાના મોટા ખુટવડા ના સામાજિક કાર્યકર રમેશભાઈ ઝિંઝુવાડીયા હમેશા લોકસેવા માટે તત્પર રહેતા હોય છે તેઓ ગરીબોને હક માટે લડે છે ત્યારે રાષ્ટ્રીય જન ચેતના પાર્ટીના મહામંત્રી અશોકભાઈ ભાલીયાએ તેમની લોકસેવાની બિરદાવી હતી.

About:

Video Location : Mahuva

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 25th 2021, 5:48:06 am

Khabriya News App.