Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਸਲੋਗ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ

9 views
0Watch Time: 0 sec

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਸਲੋਗ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ

About:

Video Location : Gurdaspur

Duration : 01:33 mins

Date Time : December 28th 2021, 3:21:06 pm

Khabriya News App.