Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

જોગણ ગામે થયેલા અકસ્માતમા પોલીસે બુલેટના ચાલકને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા.

103 views
2Watch Time: 0 sec

જોગણ ગામે થયેલા અકસ્માતમા પોલીસે બુલેટના ચાલકને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 8th 2021, 5:09:05 pm

Khabriya News App.