Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

થળસર ગામે મોટા તળાવની પાળ પાસે બાવળની ઝાડીમાંથી ૧૮ લીટર દેશી દારૂ ઝડપી પાડતી ઘોઘા પોલીસ

146 views
0Watch Time: 0 sec

થળસર ગામે મોટા તળાવની પાળ પાસે બાવળની ઝાડીમાંથી ૧૮ લીટર દેશી દારૂ ઝડપી પાડતી ઘોઘા પોલીસ

About:

Video Location : null

Duration : 01:33 mins

Date Time : April 11th 2021, 1:22:38 pm

Khabriya News App.