Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਵੀਟ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਹਰੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

39 views
0Watch Time: 0 sec

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਿਆਰਾ ਸਵੀਟ ਸ਼ੌਪ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਜਿਥੋ ਦੇ ਹਰੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

About:

Video Location : India

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 13th 2021, 7:39:06 am

Khabriya News App.