Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଅଂଚଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉର୍ଣ୍ଣୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକକ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ

60 views
0Watch Time: 0 sec

ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଅଂଚଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ।

About:

Video Location : Mahajanpur

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 31st 2021, 8:09:06 am

Khabriya News App.