Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਖਰਾਬ ਟੂਟਿਆ ਦੀ ਜਗਾ ਨਵੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

11 views
1Watch Time: 0 sec

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾਂ

About:

Video Location : Sewan

Duration : 01:33 mins

Date Time : June 16th 2022, 10:03:05 am

Khabriya News App.