Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ 7 ਦੇ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਅਧੂਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

65 views
0Watch Time: 0 sec

ਮਾਨਸਾ ਦੇ 6 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਾਰਡਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਏ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

About:

Video Location : Mansa

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 21st 2021, 4:15:06 pm

Khabriya News App.