Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

*कारंजा येथील तहसीलकार्यालया समोर ग्राम रोजगार सेवकांचे उपोषण*

7 views
0Watch Time: 0 sec

*कारंजा येथील तहसीलकार्यालया समोर ग्राम रोजगार सेवकांचे उपोषण* कारंजा दिनांक 2 अक्टोबर महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी संघटना शाखा कारंजा तालुकाच्या वतीने शासनाने मागण्या मंजूर करावे यासाठी एक दिवसीय लक्षणीय उपोषण तहसील कार्यालय समोर करण्

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : October 2nd 2021, 5:42:08 pm

Khabriya News App.