Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील महेश भवन येथे झालेल्या शंतता समितिच्या आयोजित बैठकित काय म्हणाले जिला पोलिस अधीक्षक

8 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील महेश भवन येथे झालेल्या शंतता समितिच्या आयोजित बैठकित काय म्हणाले जिला पोलिस अधीक्षक कारंजा दिनांक 7 स्पटेबर बुधवार रोजी आगामी गणेशोत्सव-2021 संबंधाने आज रोजीचे सकाळी ठीक 11.15 वा. महेश येथे शांतता समिति च्या बैठकीचे आयोजन शहर पोलिस

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 7th 2021, 6:54:06 pm

Khabriya News App.