Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

तालुक्यातील ढोकसाळ येथे पाझर तलाव फुटला शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष गणेशराव खवणे यांनी केली पाहणी

21 views
0Watch Time: 0 sec

तालुक्यातील ढोकसाळ येथे पाझर तलाव फुटला शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष गणेशराव खवणे यांनी केली पाहणी

About:

Video Location : Partur

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 9th 2021, 9:21:06 am

Khabriya News App.