Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील धाबेकर विद्यालयातील 10 विद्यार्थ्यांना 'विद्याश्री' शिष्यवृत्तीचे वाटप

16 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील धाबेकर विद्यालयातील 10 विद्यार्थ्यांना 'विद्याश्री' शिष्यवृत्तीचे वाटप कारंजा-दिनांक 06 सप्टेंबर सोमवार आदिशक्ती महिला बहुउद्देशीय संस्था,वाल्हई कडून आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये असणाऱ्या बाबासाहेब धाबेकर विद्यालय यावार्ड

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 6th 2021, 8:09:05 pm

Khabriya News App.