Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરના ખંભાતી ભાગોળ વિસ્તારમાં કચરો નાખવા માટે માથાકૂટ થતાં પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ.

23 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરના ખંભાતી ભાગોળ વિસ્તારમાં કચરો નાખવા માટે માથાકૂટ થતાં પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 4th 2021, 5:15:06 pm

Khabriya News App.