Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा 100% ई पीक पाहणी पूर्ण करणारे कारंजा तालुक्यातील जयपुर ठरले वाशिम जिल्ह्यातील पहिले गाव*

15 views
0Watch Time: 0 sec

*कारंजा 100% ई पीक पाहणी पूर्ण करणारे कारंजा तालुक्यातील जयपुर ठरले वाशिम जिल्ह्यातील पहिले गाव* कारंजा दिनांक 29 अगस्ट रविवार महाराष्ट्र शासनाने 15 ऑगस्ट पासून शेतकऱ्यांना स्वतःचा पेरा स्वतःच्या अँड्रॉइड मोबाईल मधून भरता यावा याकरता ही ई पीक प

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 29th 2021, 9:48:05 pm

Khabriya News App.