Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરના વોર્ડ નંબર 2 માં લોકોમાં સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાય તે માટે સ્વચ્છતા કામગીરી કરાઈ.

39 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરના વોર્ડ નંબર 2 માં લોકોમાં સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાય તે માટે સ્વચ્છતા કામગીરી કરાઈ.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : October 2nd 2021, 2:27:06 pm

Khabriya News App.