Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील बंजारा कॉलोनी येथे स्थानिक व भारत गॅस च्या टिम मूळे मोठी दूरघटना टळली,सास टिम हि दाखल झाली

17 views
0Watchtime: 00:00 mins

कारंजा येथील बंजारा कॉलोनी येथे स्थानिक व भारत गॅस च्या टिम मूळे मोठी दूरघटना टळली,सास टिम हि दाखल झाली कारंजा दिनांक 8 स्पटेबर बुधवार येथील बंजारा कॉलनी येथे सतिष राठोड यांच्या घरी स्वंयपाक च्या गॅस ची नळी कटली व तेथून जवळ असलेल्या देवपाटा मधील द

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 8th 2021, 8:51:06 pm

Khabriya News App.