Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

...7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ,, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ

20 views
0Watch Time: 0 sec

video

About:

Video Location : Patiala

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 6th 2021, 5:45:06 am

Khabriya News App.