Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

વંથલી તાલુકા માં આજરોજ 3 કેસ કોરોના પ્રોઝીટીવ નોંધાયા

11 views
0Watch Time: 0 sec

જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો મહેતા સાહેબ ના જણાવ્યા પ્રમાણે વંથલી તાલુકા માં 3 કેસ કોરોના પ્રોઝીટીવ નોંધાયા છે

About:

Video Location : Juthal

Duration : 01:33 mins

Date Time : May 22nd 2021, 9:00:06 pm

Khabriya News App.