Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગણેશ મહોત્સવની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં. આકર્ષક ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું.

91 views
1Watch Time: 0 sec

શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગણેશ મહોત્સવની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં. આકર્ષક ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું.

About:

Video Location : Mobha Road

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 8th 2021, 5:39:05 am

Khabriya News App.