Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

દામનગર શહેર મા આવેલ વોશિંગ ઘાટ મા ગંદકી ના થર જોવા મળે છે તેમજ અ સમાજીક તત્વો નો અડો હોવાનું પણ શહેર ના લોકો નુ કહેવુ

217 views
95% 0

દામનગર શહેર મા આવેલ વોશિંગ ઘાટ મા ગંદકી ના થર જોવા મળે છે તેમજ અ સમાજીક તત્વો નો અડો હોવાનું પણ શહેર ના લોકો નુ કહેવુ છે હાલમાં કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે દામનગર શહેર મા આવેલ વોશિંગ ઘાટ મા ગંદકી ના થર જોવા મળે છે ત્યારે લોકો મા પણ આ વોશિંગ ઘાટ ને લઈને અવ નવી ચર્ચા ચાલી રહી છે

About:

Video Location : Lathi

Duration : 01:33 mins

Date Time : April 11th 2021, 8:54:38 pm

Khabriya News App.