Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદમાં હાઇવે રસ્તા ઉપર ફાટક વધારે સમય બંધ રહેતા વાહન ચાલકોએ હોબાળો મચાવ્યો.

18 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદમાં હાઇવે રસ્તા ઉપર ફાટક વધારે સમય બંધ રહેતા વાહન ચાલકોએ હોબાળો મચાવ્યો.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 3rd 2022, 12:09:05 pm

Khabriya News App.