Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 66 ਕੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਟੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝੁਨੀਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

6 views
0Watch Time: 0 sec

ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 66 ਕੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਟੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝੁਨੀਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

About:

Video Location : Sardulgarh

Duration : 01:33 mins

Date Time : July 17th 2022, 3:15:10 am

Khabriya News App.