Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદના ધર્મજ ગામે આનંદ મેળામાંથી બાઇકની ચોરી

4 views
1Watch Time: 0 sec

પેટલાદના ધર્મજ ગામે આનંદ મેળામાંથી બાઇકની ચોરી થઇ છે. મોબાઈલ ચોરીના પણ બનાવો બન્યા છે.

About:

Video Location : પેટલાદ

Duration : 00:24 mins

Date Time : November 19th 2023, 7:36:10 am

Khabriya News App.