Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરના સરદાર પટેલ સુપર માર્કેટમાં ખુલ્લા વીજવાયરો થી અકસ્માતનું જોખમ.

118 views
2Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરના સરદાર પટેલ સુપર માર્કેટમાં ખુલ્લા વીજવાયરો થી અકસ્માતનું જોખમ.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 5th 2021, 2:39:06 pm

Khabriya News App.