Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરમાં જાગૃતતા રેલી યોજાઇ.

6 views
0Watchtime: 00:00 mins

પેટલાદ શહેરમાં જાગૃતતા રેલી યોજાઇ. રેલી શહેરના વિવિધ માર્ગો પર ફરી.

About:

Video Location : પેટલાદ

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 2nd 2022, 5:21:05 pm

Khabriya News App.