Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

શહેરની સાઇનાથ ચોકડીએ લાઈટનો પોલ ઉભો કર્યા બાદ લાઈટો શરૂ ન કરતાં વાહનચાલકો પરેશાન.

30 views
0Watch Time: 0 sec

શહેરની સાઇનાથ ચોકડીએ લાઈટનો પોલ ઉભો કર્યા બાદ લાઈટો શરૂ ન કરતાં વાહનચાલકો પરેશાન.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 25th 2021, 6:15:06 am

Khabriya News App.