Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

શહેરા તાલુકાના નાંદરવા ગામે ઝાલા પાટડીયા બાપજીના ભરાયેલા મેળામાં લોક મહેરામણ ઉમટયું

21 views
1Watch Time: 0 sec

પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા તાલૂકામાં આવેલા નાંદરવા ગામ ખાતે ઝાલા પાટડીયા બાપજીનો પરંપરાગત મેળો ભરાયો હતો. ગામમા પાસે ઝાલા બાપજીની ડેરી આવેલી છે.જેની પ્રત્યે લોકો શ્

About:

Video Location : Palikhanda

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 19th 2021, 4:42:05 pm

Khabriya News App.