Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદના વિવિધ માર્ગો પર મુખ્યમંત્રીના આગમન પૂર્વે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત મુકવામાં આવ્યો.

6 views
1Watch Time: 0 sec

પેટલાદના વિવિધ માર્ગો પર મુખ્યમંત્રીના આગમન પૂર્વે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત મુકવામાં આવ્યો.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : October 6th 2021, 1:39:06 pm

Khabriya News App.