Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની ચુટણી માટે ૧૬ બેઠકો માટે ૧૯ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.

122 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની ચુટણી માટે ૧૬ બેઠકો માટે ૧૯ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 26th 2021, 9:51:22 am

Khabriya News App.