Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ સિવિલમાં વિવિધ સારવાર માટે લાઈનો લાગી.

12 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ સિવિલમાં વિવિધ સારવાર માટે લાઈનો લાગી. મચ્છર જન્ય રોગચાળાએ માથું ઉંચકતા દર્દીઓનો ધસારો.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 28th 2021, 8:45:06 am

Khabriya News App.