Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਸਬਜੀਆ ਦੀ ਕਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

49 views
0Watch Time: 0 sec

ਮਾਨਸਾ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜੀਆ ਦੀ ਕਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

About:

Video Location : Mansa

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 10th 2021, 3:27:06 pm

Khabriya News App.