Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદ ન હોવાને કારણે ઠેર ઠેર ચેકડેમો ખાલી જોવા મળે છે જગતના તાતને જો ચેકડેમ છલકાય એવી આશાઓ રાખી એક મીટ માંડીને રાહ જોઈ બેસી રહ્યા છે

29 views
0Watch Time: 0 sec

મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદ ન હોવાને કારણે ઠેર ઠેર ચેકડેમો ખાલી જોવા મળે છે જગતના તાતને જો ચેકડેમ છલકાય એવી આશાઓ રાખી એક મીટ માંડીને રાહ જોઈ બેસી રહ્યા છે મેધરાજા ની દિલીપભાઈ બારીઆ મહીસાગર

About:

Video Location : Nasikpur

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 5th 2021, 3:51:06 am

Khabriya News App.