Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ભાટીયેલ ગામે ભાજપ પરીવાર ધ્વારા કાશીમા યોજાયેલ લોકાપઁણ સમારોહ નિહાળવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો.

33 views
0Watch Time: 0 sec

ભાટીયેલ ગામે ભાજપ પરીવાર ધ્વારા કાશીમા યોજાયેલ લોકાપઁણ સમારોહ નિહાળવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો.

About:

Video Location : Sadra

Duration : 01:33 mins

Date Time : December 13th 2021, 12:06:08 pm

Khabriya News App.