Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ કોમર્સ કોલેજમા વાર્ષિક દિન ઉજવણી

2 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદના દંતાલી રોડ ઉપર આવેલ શ્રીમતિ એસ. આઇ. પટેલ ઇપ્કોવાળા કોમર્સ કોલેજમા વાર્ષિક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

About:

Video Location : પેટલાદ

Duration : 00:48 mins

Date Time : February 9th 2024, 5:51:10 pm

Khabriya News App.