Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પાલિતાણા ટાઉન પોલીસ દ્વારા 20 હજારનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો

0 views
0Watch Time: 0 sec

શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જય ટાઉન પોલીસ દ્વારા માસ્ક વગરના લોકો પાસેથી ૨૦ હજારનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો

About:

Video Location : Palitana

Duration : 01:33 mins

Date Time : May 11th 2021, 6:27:01 pm

Khabriya News App.