Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ઉમરાળા ગામે અલગ અલગ જગ્યાએથી ચાર ઈસમો કોવીડ 19 જાહેરનામુ ભંગ કરતા ઝડપાયા

59 views
1Watch Time: 0 sec

ઉમરાળા ગામે અલગ અલગ જગ્યાએથી ચાર ઈસમો કોવીડ 19 જાહેરનામુ ભંગ કરતા ઝડપાયા ઉમરાળા ગામે ખાબડી વિસ્તારમાંથી બે ઈસમો ઝડપાયા બેન્ચા ચોકડી પાસેથી એક ઈસમ ઝડપાયો દાતાર ચોકડી નજીક થી એક ઈસમ ઝડપાયો

About:

Video Location : Hadmatiya

Duration : 01:33 mins

Date Time : July 21st 2021, 8:09:07 am

Khabriya News App.