Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

अंबादेवी मार्गावरील दुमजली इमारत कोसळली.. सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही.. श्रीकृष्ण दूध डेरी इमारत कोसळलेली.. गांधी चौक ते अंबादेवी मार्गावरील घटना.

15 views
1Watch Time: 0 sec

अंबादेवी मार्गावरील दुमजली इमारत कोसळली.. सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही.. श्रीकृष्ण दूध डेरी इमारत कोसळलेली.. गांधी चौक ते अंबादेवी मार्गावरील घटना.. अमरावती संततदार पावसाछा जोर वाढत असताना दरम्यान गजबजलेल्या व अति वरदडीच्या गांधी चौकातील एक व्य

About:

Video Location : अमरावती

Duration : 01:33 mins

Date Time : July 15th 2022, 1:00:05 pm

Khabriya News App.