Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

भोजन कक्ष बनले स्टोअर रूम.. रुग्ण करीत आहे उघड्यवर जेवण.. अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील भोजन कक्ष हे स्टोअर रूम बनल्याचे चित्र दिसून येत आहे ग

7 views
2Watch Time: 0 sec

भोजन कक्ष बनले स्टोअर रूम.. रुग्ण करीत आहे उघड्यवर जेवण.. अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील भोजन कक्ष हे स्टोअर रूम बनल्याचे चित्र दिसून येत आहे गेल्या काही दिवसांपासून या भोजन कक्षामध्ये दवाखान्यातील बेड आणून ठेवले असल्यामुळे रुग्णालयातील रुग्ण

About:

Video Location : अमरावती

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 24th 2022, 1:27:10 pm

Khabriya News App.